မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၏ ဥကၠဌ ေနမ်ဳိးေ၀အား စိန္ေခၚျခင္း

မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၏ ဥကၠဌ ေနမ်ဳိးေ၀အေနႏွင့္ ဖဘတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ဤဓာတ္ပုံပါ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေနမ်ဳိးေ၀တို႔၏ ပါတီ၏ တရား၀င္ Letterhead, တံဆိပ္တုံး၊ လက္မွတ္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းအေနႏွင့္ သတၱိအျပည့္ရွိပါက အြန္လိုင္းတြင္ ‘အာ’မေနပဲ (၂၄)နာရီအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစည္းအရုံးထံသို႔လည္း မိတၱဴေပးပို႔ပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္းအရုံးမွ ကိုေနမ်ဳိးေ၀အား အတိအလင္း စိန္ေခၚလိုက္ပါသည္။

Burmese Muslim Youths
For Human Rights And Justice

 

3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s