ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ စာေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights and Justice အစည္းအရုံး (Group)မွေန၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သမၼတျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၀ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ဖတ္ၾကားခ်က္ တရား၀င္စာကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ယင္းစာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းထံသို႔လည္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဖဘေပ့ခ်္ (https://www.facebook.com/pyithuhluttaw.gov.mm)၏ မက္ေဆ့ဂ်္မွတဆင့္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံသို႔လည္း အီးေမးလ္မွတဆင့္ မိတၱဴကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီ နည္းစနစ္ႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး သိရွိႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) ဦးရဲထြဋ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: myehtut@ gmail.com
yehtut.moi.myanmar@gmail.com

(၂) ကိုမင္းကိုႏိုင္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: info@the88generation.org
https://www.facebook.com/88GenerationStudents

(၃) အလ္ဟာဂ်္ ဃာဇီ ဦးတင္ေမာင္သန္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: irac@iracmyanmar.org
lion.tmt@gmail.com
https://www.facebook.com/irac.myanmar

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေသာ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔

ဦးသိန္းစိန္

သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာစကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) တစ္ပြဲအား တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ အာဏာရ အစိုးရအေနႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါ၌မွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္း၏ အရွိ တရားကို လ်စ္လ်ဴ၍ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္ကာ လူမ်ဳိးအစြန္းေရာက္၀ါဒႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒတို႔ကို အေျခခံ၍ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး၏သမိုင္းအား ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အစိုးရအာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲ မ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအနက္မွ လူမ်ဳိးအုပ္စု တစ္စုျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္မံ၍ ျငင္း ဆန္ထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ သို႔ပါ၍ လူႀကီးမင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ မည္သူႏွင့္မဆို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို အေထာက္အမ်ားႏွင့္တကြ ေဆြးေႏြး၍ သက္ေသထူ တင္ျပေပးမည့္ ပါရဂူဘြဲ႔ရ ႏိုင္ငံတကာ သမိုင္း ပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပါေမာကၡ Dr Abid Bahar ႏွင့္ ပါေမာကၡ Dr. Habib Siddiqui တို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) တစ္ပြဲအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights and Justice အစည္းအရုံးမွ တာ၀န္ယူ၍ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္မည့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္မဆို ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာဌာနမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သေရ ရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးသြားေပမည္။

အကယ္၍ လူႀကီးမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Debate) သို႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါက လူႀကီးမင္းတို႔၏ အာဏာရအစိုးရမွ သမိုင္းပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ကို ေစလႊတ္၍ တက္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါကလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လကၡဏာမ်ားအနက္မွ လကၡ ဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း International Association of Genocide Scholars ၏ ဥကၠဌေဟာင္း Professor William Schabas မွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ လူႀကီးမင္းတို႔သည္ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ျငင္းဆန္ေနသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ယုံၾကည္ယူဆခ်က္ျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မည္သည့္ေခတ္ကာလ ကမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအုပ္စု တစ္စု မျဖစ္ေၾကာင္းကို လူႀကီးမင္းတို႔မွ အခိုင္အမာ သက္ေသျပရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစည္း အရုံးမွ တာ၀န္ယူ စီစဥ္က်င္းပေပးမည့္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ(Debate)သို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ ၾကားလိုက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဤဖိတ္ၾကားခ်က္အား လူႀကီးမင္းတို႔အေနႏွင့္ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ဤဖိတ္ၾကားစာအား လက္ခံရရွိ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ သုံးရက္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ Letterhead တြင္ပါရွိသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အီးေမးလ္မ်ားသို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေစ လိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး အၾကမ္းဖက္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကင္းေ၀း၍ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးပါးစလုံး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

Burmese Muslim For Human Rights And Justice
3248 Park Lane
Hawthorne, CA 90250
United States of America
Phone: +1 310 980 9111
E-mail: paletwa@yahoo.com, secretarybmy@gmail.com
http://www.facebook.com/BurmeseMuslimYouthsForHumanRightsAndJustice

မိတၱဴကို
====

(၁) ဦးေရႊမန္း
ဥကၠဌ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
https://www.facebook.com/pyithuhluttaw.gov.mm

(၂) ဦးရဲထြဋ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: myehtut@ gmail.com
yehtut.moi.myanmar@gmail.com

(၃) ကိုမင္းကိုႏိုင္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: info@the88generation.org
https://www.facebook.com/88GenerationStudents

(၄) အလ္ဟာဂ်္ ဃာဇီ ဦးတင္ေမာင္သန္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
Email: irac@iracmyanmar.org
lion.tmt@gmail.com
https://www.facebook.com/irac.myanmar

သမိုင္းဆုိင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲ (Historical Debate) အား တာ၀န္ယူစီစဥ္ေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
================================

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ တည္ရွိခဲ့ေသာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္အား ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး သိရွိေစရန္။

၂။ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား မရွိဟု ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ လူလိမ္မ်ားျဖစ္သေလာ” (သို႔မဟုတ္) “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ရွိသည္ဟု အခိုင္ အမာေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ လူလိမ္မ်ားျဖစ္ပါသလား”ဆိုသည့္အခ်က္ကို လူသားထုတစ္ရပ္လုံး ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိရွိေစရန္။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ စတင္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အေရးကိစၥျဖစ္သည္ဟု လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံထားေပသည္။ သို႔ပါ၍ ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ပတ္ သက္ေနသည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ မူလအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ သမိုင္းဆိုင္ရာရႈပ္ေထြးမႈသည္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းမွန္ ေပၚေပါက္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးကြဲျပားေသာ ႏို္င္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံ သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္။

၄။ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့ လူသားမ်ား၏ အသက္၊ ေသြး၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရန္။

၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အမုန္းတရားမ်ားကို အတိုင္းတစ္ခုအထိ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ျပန္လည္၍ ျမင့္တင္ေပးရန္။

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္း၍ ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ား

http://www.scribd.com/doc/121805598/BMY-Statement-6-2013

http://www.mediafire.com/view/?ahcquuawqhd4aew

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s