အေထာက္အထားမ်ား (RNDP @ Aye Mg)

This slideshow requires JavaScript.

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights and Justice အစည္းအရုံး (Group)မွေန၍ RNDP ပါတီထံသို႔ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းဆိုင္ရာ စကားစစ္ထိုးပြဲအား တက္ေရာက္၍ ပါရဂူဘြဲ႔ရ ႏိုင္ငံတကာ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပါေမာကၡ Dr Abid Bahar ႏွင့္ ပါေမာကၡ Dr. Habib Siddiqui တို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ RNDP ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္၏ အီေမးလ္ (rndp.sittway@gmail.com)မွတဆင့္ တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားလႊာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ ၎တို႔ပါတီထံမွေန၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိပါေသာေၾကာင့္ နည္းပညာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ လက္ခံရရွိျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းေလာဟု စိုးရိမ္သံသယျဖစ္မိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စာတိုက္တြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ၎ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ထံသို႔ ထပ္မံ၍ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားထံသို႔လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စာတိုက္တြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ အထက္ေဖာ္ျပပါမိတၱဴကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီ နည္းစနစ္ႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး သိရွိႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔
ေနျပည္ေတာ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၂) ဦးေရႊမန္း
ဥကၠဌ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၃) ဦးခင္ေအာင္ျမင့္
ဥကၠဌ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဥကၠဌ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၅) ကိုမင္းကိုႏိုင္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

(၆) အစၥလာမ့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s