ေမးလိုက္ပါရေစ ဦးကိုကိုႀကီး

004

 

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ုိးမ်ား၏ သမိုင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ ဦးကိုကိုႀကီးအား ေအာက္ပါေမးခြန္းကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းလိုက္ခ်င္ပါသည္။

ရခိုင္-မုစ္လင္မ္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္စဥ္ ကာလအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ႏွင့္ ၎မေမြးဖြားခင္ ပါလီမာန္ဒီမုိကေရစီေခတ္က တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စြတ္စြဲခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အျပစ္မဲ့ မုစ္လင္မ္မ်ားကို ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့သူ၊ အျပစ္မဲ့ မုစ္လင္မ္မ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သူ၊ လူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ ဦးကိုကိုႀကီးအေနႏွင့္ မိမိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈႀကီးအတြက္ မည္သို႔မည္ပုံ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Burmese Muslim Youths For Human Rights And Justice အစည္းအရုံးမွ သိရွိလိုပါေၾကာင္း။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s