ကိုေနမ်ဳိးေ၀၏ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ဖဘမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားခဲ့ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

001

002

ကိုေနမ်ဳိးေ၀၏ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ဖဘမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားခဲ့ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္

=============================================================

မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၏ ဥကၠဌ ကိုေနမ်ဳိးေ၀မွ ၎၏ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခား ဖဘစာမ်က္ႏွာ အခ်ဳိ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သာသနာေတာ္ျမတ္အား က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသည့္ အလြန္ ရိုင္းစိုင္း၍ ေအာက္တန္းက်ေသာ မွတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေရးသားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုံး၀ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ရွိပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ကိုေနမ်ဳိးေ၀မွ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္၊ လူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္ မွတ္ခ်က္ မ်ားေရးသား၍ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္အတြင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းဖန္တီးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစည္းအရုံး မွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ၎ကိုေနမ်ဳိးေ၀အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးပါရန္ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး အၾကမ္းဖက္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကင္းေ၀း၍ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးပါး စလုံး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္ ရွိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေမာင္ေမာင္လွ

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဗမာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး

Burmese Muslim For Human Rights And Justice

3248 Park Lane

Hawthorne, CA 90250

United States of America

Phone: +1 310 980 9111

E-mail: paletwa@yahoo.com, secretarybmy@gmail.com

http://www.facebook.com/BurmeseMuslimYouthsForHumanRightsAndJustice

ေၾကညာခ်က္အား PDF ဖိုင္ျဖင့္ ေဒါင္း၍ ဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လင့္ခ္-

http://www.scribd.com/doc/123056782/BMY-STATEMENT-10-2013

မွတ္ခ်က္။   ။ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပုံပါ စာသားမွတ္ခ်က္မွာ အႏွီဦးေနမ်ဳိးေ၀ေရးသားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခား မွတ္ခ်က္မ်ားက်န္ရွိပါေသးသည္။ အကယ္၍ ကိုေနမ်ဳိးေ၀မွ ၎ေရးသားခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ မြတ္စလင္မ္လူထုတစ္ရပ္လုံးအား တရား၀င္စာထုတ္၍ ၂၄ နာရီအတြင္း ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အစည္းအရုံးအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အျခား အစိုးရအာဏာပိုင္အႀကီးအကဲမ်ားသို႔ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မီဒီယာမ်ားသို႔လည္း ယင္းတိုင္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

003

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s