စူရဟ္ (၁၀) ပုဒ္ ျမန္မာစာတန္းထိုး

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္

အေစာင္ (၃၀)

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ေနာက္ဆုံး စူရဟ္ (၁၀) ပုဒ္

 

ဘာသာျပန္ဆိုသူ အာလင္မ္ပညာရွိ သုခမိန္ႀကီးမ်ား

 

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ (ရဟ္မသုလႅာဟိ အလိုင္းဟ္)

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာကာရီ မကၠဆူးဒ္ အဟ္မဒ္ခန္း (ရဟ္မသုလႅာဟိ အလိုင္းဟ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s