အခ်ိန္မလင့္မွီ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္

peaceforce

 

တစ္ခ်ဳိ႕က မြတ္စလင္မ္္လူထုႀကီး လမ္းေပၚမွာထြက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွာကို ၉၆၉ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဆင္ထားတဲ့ဂြင္ထဲ၀င္သြားမွာ စိုးရိမ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ မြတ္စလင္မ္လူထုတစ္ရပ္လုံး အခ်ိန္မွီဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔၊ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေလးစားစြာနဲ႔ ေထာက္ျပပါရေစ။

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တိုင္းရင္းသားရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတုန္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္ေတြ၊ ကိုယ့္အိမ္တံခါးကို ကိုယ္ပိတ္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ထုိင္ေနခဲ့ၾကတဲ့ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္ေတြကိုု ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ အပို္င္းပိုင္းခုတ္ထစ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရတာ အဲဒီ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္ေတြက လမ္းမေပၚမွာ ထြက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ အစြန္းေရာက္ေတြ ဆင္ထားတဲ့ ဂြင္ထဲကို ၀င္ခဲ့ၾကလို႔လား။

၂။ လမ္းမေပၚမွာ ထြက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရင္ ရရွိမဲ့ အက်ဳိးအျမတ္က အိမ္ေပၚမွာထိုင္ေနၿပီး ဆုံးရႈံးရမဲ့ အရႈံးထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီးသာပါတယ္။

၃။ အဲဒီလို လမ္းမေပၚထြက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့လို႔ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီေတြက တိုက္ခိုက္လာၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ လုံၿခဳံမႈမရွိပါဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ကမာၻသိ ေဖာ္ထုတ္ျပလိုက္ရာ မေရာက္ဘူးလား။

၄။ အကယ္၍ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြက မတိုက္ခိုက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ မြတ္စလင္မ္လူထုႀကီးအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ဆႏၵကို ကမာၻသိေဖာ္ထုတ္ျပသလုိက္ရာ မေရာက္ဘူးလား။

 

mithilar

၅။ အဲဒီလို မြတ္စလင္မ္လူထုႀကီးအေနနဲ႔ ကမာၻသိ ေဖာ္ထုတ္ျပသလုိက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ဒီကိစၥကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္လာမယ္။ မြတ္စလင္မ္ကမာၻကလည္း ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ၿပီး မြတ္စလင္မ္လူထုရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုေပးႏိုင္မယ္။ အကယ္၍ United Nations ကေနၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ မေစလႊတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြက ကိုယ္ပိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတပ္ေတြကို ေစလႊတ္ေပးလာႏိုင္တယ္။

၆။ အခုအေျခအေနက မြတ္စလင္မ္လူထုႀကီးက ဘယ္ေလာက္ေရွာင္ေရွာင္ မရေတာ့ဘူး။ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ေတြက ဓာတုုသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေသာင္းက်န္းေနတာျဖစ္တယ္။

၇။ အဲဒီအတြက္ ၀ီရသူလို ၉၆၉ အစြန္းေရာက္ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ေတြကို မဖမ္းမဆီးဘဲ လႊတ္ေပးထားတယ္။ ရဲေတြ အေရွ႕မွာတင္ ဓားနဲ႔ ခုုတ္ေနတယ္။

၈။ ဟိုေန႔က မြတ္စလင္မ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မယ္ဆိုတာ သတင္းလႊင့္လိုက္တာနဲ႔ ရဲကားေတြ တန္းဆီၿပီး ခ်န္ထရီယံေဟာ္တယ္အေရွ႕မွာ ေစာင့္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။

၉။ ဓာတုသိန္းစိန္ အစုိးရက ဘာေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္လူထုႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွာကို ဒီေလာက္ တုန္လႈပ္ေနရတာလဲ။ အေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ ဆႏၵျပၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ကမာၻ႔မီဒီယာေတြမွာ ပါလာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြက ဒီကိစၥကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္ၿပီး ဖိအားေပးလာမယ္။ အဲဒီလိုုဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ မြတ္စလင္မ္ေတြကို အစုလိုက္၊ အၿပဳံလိုက္ ထပ္ၿပီးေတာ့ သတ္ျဖတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏို္င္ေတာ့ဘူး။

theinsein

၁၀။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးက ဘယ္လို ေရွာင္ေရွာင္ မလြတ္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္အိမ္ကို အေႏွးနဲ႔ အျမန္ ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုတာကိုု စာရႈသူကိုယ္တိုင္ သိေနၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၁၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏို္င္ငံသားအခြင့္အေရးရဲ႕ အေျခခံမူ၀ါဒတစ္ရပ္ပါ။ ဘယ္အစိုးရကမွ ျငင္းပယ္လို႔ မရပါဘူး။

အခ်ဳပ္ကေတာ့ဗ်ာ- ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကဖို႔ အခုအခ်ိန္မွာ အရမ္းကို အေရးႀကီးေနပါၿပီ။ ဒီလို လုပ္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာမို႔လိုပါပဲ။ အခု မိတၳီလာမွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည ့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၀ါ) သမၼတကမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္တာ မၾကားရေသးပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြရဲ႕အသံေတြ ထြက္မလာေသးလို႔ပါပဲ။ အသံထုတ္ၿပီး အသက္ကို ကယ္ပါ။ အိမ္မွာထိုင္ေနၿပီး အသတ္ခံမဲ့အစား လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါက က်ေနာ့ရဲ႕ ရိုးသားစြာနဲ႔ တင္ျပတဲ့ အျမင္ပါဘဲ။ က်ေနာ္ သိျမင္သမွ်ကို ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိတာမို႔ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အို-အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းမွ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ အာမီးန္။

ခ်မ္းေျမ့
24/03/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s