ကမာၻ႔ကုလသမဂၢရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ စာပို႔ရန္

peaceforce

 
ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးရန္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ေပးဖို႔ စာပို႔ရန္
=========================================

ေအာက္ပါ လင့္ခ္ကိုသြားပါ။

http://www.un.org/en/peacekeeping/about/contact.asp?oid=police

Email ဆိုတဲ့ ကြက္လပ္တြင္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ရိုက္ထည့္ပါ။

 

letter

Subject ေနရာတြင္ ေအာက္ပါစာကို ကူးထည့္ပါ။

We urgently need the protection of United Nation

Message ဆိုေသာ ေနရာတြင္ ေအာက္ပါစာကို ေကာ္ပီကူူးၿပီး ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Send ဆိုတဲ့ Button ေလးေပၚမွာ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Dear Sir/Madam

We have no words to express our feelings. We, Burma’s Muslim urgently need the protection of United Nation. Please send UN peacekeeping forces to protect us from any kind of violence that happening in Burma.

The government of Burma failed and ignores intentionally to protect our life, human dignity, wealth, etc. More than 10 million Burma’s Muslims are in danger. The Hidden Genocide are continuing in Burma. In conclusion, we would like to request you that please send urgently peacekeeping forces to protect us.

Your faithfully

ဒီေနရာမွာ လူႀကီးမင္းရဲ႕ နာမည္ကို အဂၤလိပ္လို စာလုံးေပါင္းၿပီး ထည့္ပါ။ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္ပါက ပိုၿပီး စာကို ေလးနက္ေစပါတယ္။ လုံၿခဳံမႈအတြက္ စိတ္ခ်လို႔ရပါတယ္။

 

unpeace

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s