ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေပးဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ အိုဗားမားရဲ႕ထံကို စာေရးၾကရေအာင္

obama

 

 

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ေစလႊတ္ရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေပးဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ အိုဗားမားရဲ႕ထံကို စာေရးၾကရေအာင္
========================================================================

အေမရိကန္သမၼတ အိုဗားမားထံကို စာေရးသားေစခ်င္ပါတယ္။ သူ႔မွာ United Nation ကို ဖိအားနဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့ အလြန္ အစြမ္းထက္တဲ့ အာဏာရွိပါတယ္။ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မ်ားေစလႊတ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့မြတ္စလင္မ္မ်ားရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ စာပို႔ၾကရေအာင္။

စာပို႔ရန္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပါ။

http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments

မျဖည့္မျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရမဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ က်န္တဲ့ ကြက္လပ္ေတြကေတာ့ နားလည္တယ္ဆိုရင္ ျဖည့္ႏိုင္ၿပီး၊ နားမလည္တဲ့သူဆိုရင္ မျဖည့္ရင္လည္း ျဖစ္တာမို႔ ေဖာ္ျပမေပးေတာ့ပါ။

First Name ေနရာတြင္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ပထမနာမည္ကို ေရးထည့္ပါ။

Last Name ေနရာတြင္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးနာမည္ကို ေရးထည့္ပါ။

(ဥပမာ- သိန္းစိန္ဆိုလွ်င္ သိန္းသည္ First Name ျဖစ္ၿပီး၊ စိန္သည္ Last Name ျဖစ္ပါတယ္။)

Email ေနရာတြင္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ အီးေမးလ္ကို ရိုက္ပါ။

Type ေနရာမွာ ရွိတဲ့ ခလုပ္သုံးခုထဲမွ International ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (အကယ္၍ အေမရိကန္တြင္ ေနထိုင္သူ မဟုတ္ခဲ့ပါလွ်င္)

Country ေနရာတြင္ လူႀကီးမင္း လက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အမည္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (ဥပမာ-Burma)

Subject ေနရာတြင္ State Department ကိုု ေရြးခ်ယ္ပါ။

Message ေနရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာသားကို ကူးယူ၍ ထည့္လိုက္ပါ။

Dear Mr President

We, one of the minority groups in Burma are seriously violated by Buddhist terrorists. A lot of our children, women and men have been killed by Buddhist Terrorists in the genocide of Burma. This genocide has been systematically planed and sponsored by pre-military junta, Thein Sein’s government. Since the government of Burma is the main sponsor of this genocide, how could we expect the protection of our lives from Burmese government? We have no hope for protection from our government. We have no life protection and more than 10 million lives of Burmese Muslims are in danger because of the serious crime of genocide.

We humbly and strongly request you to recommend for sending United Nation peacekeeping forces into Burma to protect our lives. Please urgently send UN Peacekeeping forces to protect innocence lives if you love peace and human rights sincerely.

Thank you for your time and consideration.

Yours faithfully
ဤေနရာတြင္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ အမည္အျပည့္အစုံကို ေရးသားပါ။

Contact Meရဲ႕ အေရွ႕မွာ ရွိတဲ့ Button ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပုုံတြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာလုံးႏွစ္လုံးကို တိတိက်က် မွန္ကန္ေအာင္ ရိုက္ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Submit ဆိုတဲ့ Button အေပၚမွာ ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s